Aftrekbaarheid autokosten: 2019 vs. 2020

Vanaf 01/01/2018 is de autofiscaliteit dankzij het zomerakkoord gewijzigd. Hier blijft het echter niet bij, de spelregels zullen vanaf 2020 nog eens drastisch gewijzigd worden!


Aftrekbaarheid autokosten van 01/01/2018 tot 31/12/2019


Vennootschapsbelasting

De regels blijven voorlopig dezelfde, de aftrekbeperking wordt bepaald op basis van de CO2-uitstoot (zie tabel hieronder).

Personenbelasting

Zoals u reeds weet, mag u als ondernemer het beroepsmatig gedeelte van de autokosten in aftrek nemen. In een éénmanszaak kon je tot eind 2017 de kosten voor 75% in aftrek nemen. Dit is nu ook nog mogelijk, maar enkel voor personenwagens die aangeschaft werden voor 01/01/2018.


Vanaf 2018 wordt in de personenbelasting de aftrekbaarheid van de kosten van de personenwagens die aangekocht worden vanaf 01/01/2018 gelijkgesteld met de regels in de vennootschapsbelasting en zal de aftrekbaarheid bepaald worden op basis van de CO2-uitstoot.


Kort samengevat:

  • Aftrekbaarheid autokosten personenwagens in een vennootschap wordt bepaald op basis van de CO2-uitstoot;

  • Personenwagens aangekocht voor 01/01/2018 in een éénmanszaak kunnen nog steeds genieten van de 'oude' aftrek van 75% tenzij de nieuwe regeling voordeliger is;

  • Personenwagens aangekocht na 01/01/2018: aftrekbeperking zal bepaald worden op basis van de CO2-uitstoot zoals in de vennootschapsbelasting.


Aftrekbaarheid autokosten vanaf 01/01/2020


Gelijkstelling personenbelasting en vennootschapsbelasting

Vanaf 2020 worden de regels wat de autokosten betreft nog eens drastisch gewijzigd. De aftrekbaarheid zal dan zowel in de personenbelasting als vennootschapsbelasting moeten bepaald worden op basis van onderstaande formule en criteria.


Vanaf 2020 kan je niet meer genieten van de 120%-aftrek voor elektrische wagens aangezien de aftrek nu maximaal 100% en minimaal 50% is. Rijd je met een wagen rond waarvan de CO2-uitstoot hoger ligt dan 200g/km, dan kan je de kosten nog maar voor 40% in aftrek nemen.


LET OP! Personenwagens die aangekocht werden voor 01/01/2018 in een éénmanszaak kunnen nog steeds de 'oude' aftrek van 75% toepassen.


'Fake' hybride wagens die een te kleine batterij of een te hoge CO2-uitstoot hebben zullen gelijkgesteld worden met de niet-hybride tegenhanger of de CO2-uitstoot wordt vermenigvuldigd met 2,50 indien er geen tegenhanger bestaat.


Rondrijden met een 'vervuilende' wagen wordt meer en meer gestraft door de aftrek harder te beperken. Fiscaal gezien is het dus aangeraden om voor een milieuvriendelijke personenwagen te gaan.

 

#autofiscaliteit #autokosten #personenbelasting #vennootschapsbelasting

12.791 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Je bent van plan om te investeren in een roerend goed. Kan je hiervoor best leasen, renten of lenen?