• Profisc+

Buitenlandse rekeningen aangeven is een verplichting!

Heeft u recentelijk een brief ontvangen van de fiscus om de buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen aan te geven? Geen paniek! Voor het jaar 2017 zal de fiscus nog een tolerantie toepassen en geen boetes opleggen.


LET OP! Vanaf 2018 geldt deze tolerantie niet meer en dien je de correcte gegevens volledig te melden en aan te geven.


CRS (Common Reporting Standard)

Fiscale transparantie is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, daarom heeft België besloten om vanaf 01/01/2017 een nieuwe standaard te gebruiken wat de automatische uitwisseling van financiële gegevens betreft, namelijk de CRS. Dit betekent concreet dat de landen die zich verbonden hebben om de CRS toe te passen, ertoe verplicht zijn om de financiële inlichtingen op een automatische manier te delen met de partnerlanden.


De landen die hieraan deelnemen vindt u hier.


Buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen aangeven en melden

Vanaf inkomstenjaar 2018 zal je in de aangifte van de personenbelasting je buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen dus moeten aangeven. Met een buitenlandse rekening bedoelt men elke soort rekening bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Hiermee worden dus niet enkel de zicht- en spaarrekeningen, maar ook de effectenrekeningen beoogd. Vergeet niet dat je deze rekeningen ook voorafgaand dient te melden bij het CAP (Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank).


Dit betekent echter niet dat je iets fout doet met het bezitten van een buitenlandse rekening of levensverzekering, de melding ervan is gewoon een verplichting.


Nuttige links: 

#personenbelasting #aangifte #melding #CRS #FATCA308 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Je bent van plan om te investeren in een roerend goed. Kan je hiervoor best leasen, renten of lenen?

Vanaf het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) zullen de voorafbetalingen moeten uitgevoerd worden op een nieuw rekeningnummer: BE 61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.