Contactgegevens

Aarschotsesteenweg 74

2230 Herselt

info@profiscplus.be

www.profiscplus.be

Tel. 014 73 76 71

Fax. 014 31 68 22

Openingsuren

Ma-Vr: 08:30u - 17:30u

Za-Zo: Gesloten

 • LinkedIn - Profisc
 • Facebook - Profisc
 • Twitter - Profisc

Coronavirus (Covid-19): Overzicht steunmaatregelen voor ondernemingen en werkgevers

Bijgewerkt: 5 uur geleden

Aangezien het coronavirus (covid-19) ook in Vlaanderen steeds meer wordt verspreid en wij als boekhoudkantoor meer en meer geconfronteerd worden met vragen in verband met de nieuwe maatregelen en de mogelijke gevolgen voor de zelfstandige ondernemers en werkgevers, hebben wij besloten om een aantal belangrijke punten en bronnen reeds samen te vatten in dit artikel.


STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN


1. FISCALITEIT

1.1 FISCALITEIT VOOR 12/03/2020

Ondernemingen die kunnen aantonen dat ze in financiële moeilijkheden zitten omwille van het coronavirus kunnen van een aantal fiscale maatregelen genieten:


Gespreide betaling zonder boetes of nalatigheidsintresten tot 30/06/2020 van:

 • Personenbelasting

 • Vennootschapsbelasting

 • BTW

 • Bedrijfsvoorheffing

Aanvraagprocedure

Op de website van FOD Financiën kan je een blanco aanvraagformulier terugvinden, deze moet voor 30/06/2020 ingediend worden.


Meer info op de website van FOD Financiën.


1.2 FISCALITEIT NA 12/03/2020


BTW

De betalingstermijnen voor de btw zijn gewijzigd. De overheid wil de ondernemingen wat ademruimte geven door een uitstel van 2 maanden te geven:


Personenbelasting & Vennootschapsbelasting - Aanslagbiljetten

De betalingstermijnen voor de aangiftes betreffende aanslagjaar 2019 die gevestigd zijn vanaf 12 maart 2020 in de personenbelasting en/of vennootschapsbelasting zijn eveneens gewijzigd.

Er zal een extra termijn van 2 maanden bovenop de normale betaaltermijn die op het aanslagbiljet vermeld staat worden toegekend.


Personenbelasting & Vennootschapsbelasting - Voorafbetalingen

De percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag (10/10 en 20/12) worden verhoogd.


De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

 • Een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;

 • Dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.


Bedrijfsvoorheffing

Voor de bedrijfsvoorheffing is er zoals voor de BTW ook een betalingsuitstel voorzien van twee maanden.


Op de website van FOD Financiën kan je een volledig overzicht van alle fiscale maatregelen omtrent de coronacrisis terugvinden.


2. SOCIALE BIJDRAGEN


Voor de sociale bijdragen kan men:

 • Een afbetalingsplan aanvragen;

 • Een uitstel van betaling (één jaar) aanvragen voor de sociale bijdragen van Q01 en/of Q02 2020;

 • Een vrijstelling aanvragen voor de sociale bijdragen van Q01 2020 en/of Q02 2020.

Voor meer informatie raden wij aan om contact op te nemen met uw sociale zekerheidsfonds.

[LET OP]: Impact uitstel sociale bijdragen op VAPZ

Wanneer je een uitstel van betaling van de sociale bijdragen aanvraagt en je deze bijdragen pas in 2021 betaalt, zal dit een impact hebben op de aftrekbaarheid van je VAPZ-premies. Eén van de voorwaarden om de VAPZ-premies fiscaal af te trekken is dat de zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het lopende jaar.3. UITKERING ZIEKENFONDS


Wordt je als zelfstandige zelf ziek, dan heb je recht op een uitkering van het ziekenfonds wanneer je minstens 8 dagen ziek bent mits geldig getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitgeschreven door de huisarts. Voor de uitkering houdt het ziekenfonds rekening met de periode vanaf de eerste dag van ziekte.


Voor meer informatie raden wij aan om contact op te nemen met uw ziekenfonds.4. OVERBRUGGINGSRECHT


Bent u als zelfstandige niet ziek geworden, maar moet u toch uw bedrijfsactiviteit onderbreken omwille van het coronavirus (verplichte sluiting, werknemers dagen niet op, etc.), dan kan je beroep doen op het overbruggingsrecht. Eén van de voorwaarden is echter dat de bedrijfsactiviteiten voor minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen reeds stopgezet zijn. De aanvraagprocedure verloopt via het sociaal verzekeringsfonds.


Wie komt in aanmerking

Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (maxi-statuut).

Verder moet je in België wonen, mag je tijdens de onderbreking niet als werknemer aan de slag gaan en mag je tijdens de periode van onderbreking geen andere uitkering genieten.


Wie komt NIET in aanmerking

Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen het overbruggingsrecht NIET aanvragen.


Bedragen

 • Zonder gezinslast: 1.291,69 euro/maand

 • Met gezinslast: 1.614,10 euro/maand


Meer informatie kan je terugvinden op de website van VLAIO en bij uw sociaal verzekeringsfonds.


5. HINDERPREMIE [VERPLICHTE SLUITING]


Ondernemingen die lijden onder ernstige inkomensverliezen kunnen hiervoor een gedeeltelijke compensatie krijgen.


Ondernemingen die verplicht moeten sluiten bekomen een eenmalige premie van 4.000,00 EUR. Als de onderneming na 6 april nog steeds de deuren moet dichthouden, krijgt de onderneming een bijkomende vergoeding van 160,00 euro per dag.


Aanvraagprocedure

Je hebt tot 05/05/2020 de tijd om via de tool van VLAIO de aanvraag in te dienen.

Je kan de corona hinderpremie combineren met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.


Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van VLAIO.


6. COMPENSATIEPREMIE [NIET-VERPLICHTE SLUITING]


Vanaf 01/04/2020 is er een nieuwe steunmaatregel voorzien voor ondernemingen die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar die omwille van de huidige omstandigheden een groot omzetverlies van minstens 60% hebben in de periode tussen 15/03/2020 en 30/04/2020 in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.


Bedragen

 • 3.000,00 EUR voor hoofdberoepers of gelijkgestelde bijberoepers;

 • 1.500,00 EUR voor bijberoepers mits voldaan aan bepaalde voorwaarden.


Voorwaarden premie 3.000,00 EUR

 • Zelfstandige in hoofdberoep;

 • Zelfstandige in bijberoep die evenveel sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep betaalt;

 • VZW's met minstens één voltijds tewerkgestelde;

 • Met een omzetverlies van minstens 60%;

Voorwaarden premie 1.500,00 EUR

 • Zelfstandige in bijberoep die in dienstverband minder dan 80% (4/5) tewerkgesteld is;

 • Met een inkomen tussen 6.995,89 EUR tot 13.993,78 EUR;

 • En een omzetverlies van minstens 60%;

 • Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient te gebeuren via een tool op de website van VLAIO.

Deze tool is echter nog niet beschikbaar, van zodra deze gepubliceerd wordt zal u hier de link terugvinden.


Voor meer informatie kan je terecht op de website van VLAIO.

7. BETALINGSUITSTEL ONDERNEMINGSKREDIETEN


Je kan bij de bank een uitstel van betaling van de aflossingen aanvragen voor maximaal 6 maanden (tot 31/10/2020).


Wie kan uitstel vragen

 • Niet-financiële ondernemingen

 • KMO's

 • Zelfstandigen

 • Non-profitorganisaties


Welke kredieten

 • Kredieten met een vast aflossingsplan

 • Kaskredieten

 • Vaste voorschotten


Voor meer informatie kan je terecht op de website van FEBELFIN. Wij raden eveneens aan om contact op te nemen met uw bank.


8. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT / ECONOMISCHE REDENEN


Als werkgever kan je van een aantal maatregelen gebruik maken wanneer er werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkgesteld worden of wanneer men onderbemand is en men het bestaande arbeidsritme niet meer kan volgen.


De aanvraag gebeurt via een elektronische aangifte bij de RVA. Wij raden aan om voor meer informatie en de aanvraagprocedure contact op te nemen met het sociaal bureau waar u aangesloten bent. Meer info kan je ook op onderstaande links terugvinden:SLUITINGSREGELING ONDERNEMINGEN

UNIZO is constant bezig met het bijwerken van een lijst waarin je naar specifieke beroepen of activiteiten op zoek kan gaan om verder af te toetsen of je nu mag open blijven of niet.

Via deze link kan je de lijst raadplegen. Gelieve de lijst regelmatig te checken op updates.

Zoektip: Indien je op zoek bent naar een specifiek(e) beroep of activiteit, druk dan gelijktijdig op CTRL + F en geef vervolgens je zoekterm in.NUTTIGE LINKS

Coronavirus algemeen:

Coronavirus en de gevolgen voor zelfstandige ondernemers / werkgevers:
#corona #coronavirus #covid19 #vlaio #onderneming #fiscaliteit #steunmaatregelen