• Profisc+

Leasing, renting of lening?

Je bent van plan om te investeren in een roerend goed. Kan je hiervoor best gaan leasen, renten of lenen? Hieronder een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden.


Leasing

Leasing is een kredietvorm waarbij een leasingmaatschappij het roerend goed aankoopt en tegen betaling het gebruiksrecht aan u verleent.

De maatschappij is in dit geval juridisch eigenaar van het roerend goed en uw onderneming is economisch eigenaar.


De leasingmaatschappij zal periodiek een vergoeding aanrekenen voor het gebruiksrecht. Op het einde van de rit heb je de mogelijkheid om het goed over te kopen aan een bedrag dat overeenkomt met maximaal 15% van de investeringswaarde.


Omdat je economisch eigenaar bent, wordt het roerend goed op de balans opgenomen als investering op de actiefzijde en vervolgens jaarlijks afgeschreven. Hierdoor komt de investering in de bedrijfskosten op basis van het correcte afschrijvingsritme.


Renting

Bij de renting is de leasingmaatschappij zowel juridisch als economisch eigenaar. Uw onderneming zal, zoals de naam het zegt, het goed huren van de leasingmaatschappij.


Op het einde van het contract heb je hier ook de mogelijkheid om het goed over te kopen aan een restwaarde die tussen de 16% en 45% ligt. Indien je de koopoptie licht, komt deze restwaarde op het actief van de balans en zal dan ook afgeschreven worden.


In tegenstelling tot de leasing, wordt hier elke factuur onmiddellijk als bedrijfskost opgenomen in de resultatenrekening. Bij een renting heb je bijkomend de mogelijkheid om gebruik te maken van een eerste verhoogde factuur tot maximaal 30% van de investeringswaarde. Hiermee zorg je voor een verhoogde kost in een bepaald boekjaar en een eventueel kortere aflossingsperiode aan lagere bedragen.


LET OP! Dankzij het zomerakkoord is het vanaf 2018 in vennootschappen niet meer toegelaten om de verhoogde factuur volledig in één boekjaar als kost op te nemen. Deze kost moet in principe gespreid worden over de jaren waarop deze kost betrekking heeft, tenzij je kan verantwoorden dat de verhoogde factuur overeenstemt met de waardedaling van het goed.


Renting is soms interessant wanneer je meer kosten wil maken in een bepaald boekjaar, want de looptijd van zo'n contract kan variëren van 24 tot 60 maanden. Indien je een contract hebt van bijvoorbeeld 36 maanden, zal de kost ook werkelijk in die periode opgenomen worden. Bij een financiële leasing zal het goed zijn afschrijvingsritme volgen (bij personenwagens is dat 5 jaar), waardoor de kost over meerdere jaren gespreid wordt ongeacht de termijn van het leasingcontract.


Voordelen leasing en renting

  • Je vermijdt de voorfinanciering van de btw omdat de leasingmaatschappij deze volledig zal betalen bij aankoop. Je krijgt dan periodiek een factuur waardoor je de btw in stukken terugbetaalt.

  • De leasingmaatschappij is juridisch eigenaar waardoor het roerend goed een waarborg op zich is. U hoeft dus zelf geen extra waarborgen of een eigen inbreng te voorzien, waardoor een leasing of renting sneller toegestaan wordt als een gewoon investeringskrediet.


Investeringskrediet

Bij de klassieke lening betaal je periodiek het aankoopbedrag en de aangerekende intrest af. Je bent zowel juridisch als economisch eigenaar vanaf ondertekening van het leningcontract.


Net zoals bij de leasing komt de investering op de actiefzijde van de balans en zal vervolgens ook afgeschreven worden volgens het correcte afschrijvingsritme.


LET OP! De financiële instellingen verlenen meestal geen krediet voor het btw-bedrag. Dit betekent dat je de btw zal moeten voorfinancieren. Deze zal je pas bij de eerstvolgende btw-aangifte gedeeltelijk of volledig kunnen recupereren.


Voordelen investeringskrediet

  • Een investeringskrediet is meestal goedkoper dan een leasing- of rentingcontract.

  • Je bent vanaf het begin juridisch en economisch eigenaar van het goed.

  • Bij een leasing of renting van een personenwagen ben je verplicht om een omniumverzekering af te sluiten, hier heb je de vrije keuze.


Overzicht


 

#leasing #renting #lening #investeringskrediet #fincaniering #financieel #investering #bedrijfskost #personenwagen #boekhouding #fiscaliteit


Zie ook: Aftrekbaarheid autokosten

2.331 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vanaf het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) zullen de voorafbetalingen moeten uitgevoerd worden op een nieuw rekeningnummer: BE 61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.