PRIVACYVERKLARING

PROFISC+ garandeert uw privacy

 

In ruil voor uw vertrouwen in ons, is het onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Profisc+. U moet weten dat Profisc+ niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Profisc+ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Hieronder komt u te weten welke gegevens we verzamelen, waarom deze verzameld worden en wat uw rechten zijn.

Doeleinden

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De persoonsgegevens worden door Profisc+ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

–   Voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u een betrokken partij bent
–   Ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen die aan Profisc+ voorgelegd worden
–   Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen omwille van het algemeen belang van Profisc+

Persoonsgegevens

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken):

–   Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
–   Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: kopie identiteitskaart;
–   Rijksregisternummer;
–   Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, etc.;
–   Nodige documenten die dienen ter uitvoering van de overeenkomst: fiscale en boekhoudkundige documenten.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Communicatie

 

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Profisc+ of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

De informatie kan intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn

 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de reeds vermelde doeleinden, rekening houdend met de wettelijk voorziene bewaartermijnen.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

 

U heeft het recht tot het inzien en het veranderen van uw persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt werden.

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie onze contactgegevens onderaan. U heeft ook de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen te bekomen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wijzigingen

 

Profisc+ kan zijn privacy statement wijzigen. Van dergelijke wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.

Contact

 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds contact met ons opnemen via ons contactformulier of rechtsreeks via info@profiscplus.be.

GO PAPERLESS!

Krijg toegang tot het online klantenportaal en bezorg ons de nodige boekhoudkundige documenten. Wij zorgen voor een volledige digitalisering en een up-to-date rapportering van de cijfers.

Voordelen van ons online klantenportaal:

Automatische gegevensverwerking via OCR-herkenning

Documenten gemakkelijk uploaden via klantenportaal

Online consultatie van de boekhouding 

Overzichtelijke dashboards en rapporten

Heeft u een vraag, opmerking of wenst u een afspraak?

 

Vul onderstaand formulier in en één van onze medewerkers contacteert u zo snel mogelijk. Uiteraard kan u ook altijd contact opnemen via telefoon of rechtsreeks via email.

Contactgegevens

 

Aarschotsesteenweg 74
2230 Herselt

info@profiscplus.be
https://profiscplus.be

tel: 014 73 76 71

Openingsuren

 

MA 08:30u - 17:30u
DI 08:30u - 17:30u
WO 08:30u - 17:30u
DO 08:30u - 17:30u
VR 08:30u - 16:00u
ZA Gesloten
ZO Gesloten

Nuttige links

 

Contact
Privacyverklaring
Login klantenportaal

 

Met veel ♥ gemaakt door CryptoNet